Thema

Open Hemel
THEMA

Van het festival

Het thema dit jaar is ‘open hemel’. Leven onder een open hemel betekent dat je je bewust bent dat God heel dicht bij je wil zijn. God is zo dichtbij dat je hem als het ware bijna kan aanraken. We verlangen vandaag naar een aanraking van Hem. Als je een aanraking van God ontvangt, word je geloofsleven versterkt. De vruchten van je geloof worden dan zichtbaar in jou. Als christen mag je weten en ervaren dat je je gezegend en geliefd bent. Als je weet wie je bent, dan groei je ook in de omgang met Hem en het luisteren naar Zijn stem. Maar er is meer! Om Jezus te weerspiegelen naar de mensen om je heen, mag je vanuit een geopende hemel ook bekrachtigd worden met zijn Heilige Geest en zijn gaven ontvangen.

Veel gelovigen hebben geen idee hoezeer zij medewerkers zijn van God en de bekrachtiging nodig hebben om als christen te leven en het avontuur binnen te stappen van Gods Koninkrijk dat er ook nu al is. Juist met Hemelvaart weten wij dat de hemel en de aarde in Gods Koninkrijk één zijn en dat Jezus regeert. Hij deelde zichzelf uit door de Heilige Geest en zijn gaven. Op Hemelvaartsdag ging Jezus naar de hemel en wij zijn nu Zijn handen en voeten op aarde. Jezus’ afscheidswoorden ´Wacht op de Heilige Geest´ betekenen ook voor jou dat je mag leven in verwachting. Hij wil Zijn Koninkrijk zichtbaar maken in jouw kerk, in jouw plaats en in Nederland. Je mag uitdelen wat je ontvangt!

Wil je hier meer in groeien en ontdekken? Kom dan naar het Vernieuwingsfestival!